casino joy джой казино unicorn magic

התייעלות בקווי ייצור


Arrow
Arrow

ArrowArrow

Slider


התייעלות בקווי ייצור


התייעלות בקווי הייצור מתקבלת על ידי שיפור ההון האנושי או על ידי שיפור בגורמי הייצור, אנו מתמקדים בשיפור גורמי הייצור!

אנו מציעים ללקוחותינו ייעוץ, תכנון ושדרוג או הקמה של מערכי ייצור להעלאת התפוקות ולחיסכון בכוח אדם

תהליך העבודה כולל בחינה של המצב הקיים, הצעות לשיפור, בניית סדרי עדיפויות יחד עם הלקוח ויישום התכנית ע”י תכנון ובניית מכונות ואביזרי ייצור התורמים לשיפור בפריון העבודה.

שרותים נוספים


הקמת קווי ייצור

הקמת קווי ייצור

  • הכנת מפרט דרישות להבנת הצרכים S.O.W

  • עריכת סקר ספקים וקבלת הצעות מחיר תקציביות

  • המלצות לשיפור וביצוע אינטגרציה בין מערכות להוזלת רכיבי הקו ללא פגיעה באיכות ובאמינות

  • בניית תכנית עבודה GANT וניהול הפרויקט

  • עמידה בלוחות זמנים ומסגרת תקציבית

חיסכון באנרגיה

חיסכון באנרגיה


רשיון עסק

רשיון עסק


אודותינו

א.ש הנדסה לתעשייה מספקת ייעוץ ותכנון להתייעלות בקווי ייצור וחיסכון באנרגיה. תהליך ההתייעלות כולל אפיון מצב קיים, ניתוח הנתונים ומתן מענה טכנולוגי להתייעלות. באמצעות ניסיון מעשי, חשיבה יצירתית והכרות מעמיקה של ספקי ציוד במגוון רחב של תחומים, נוכל לתת את המענה הטוב ביותר עבור ההשקעה הנדרשת!