חיסכון באנרגיה


Arrow
Arrow

ArrowArrow

Slider


פתרונות לחיסכון באנרגיה


עלות האנרגיה מהוות חלק נכבד מתשומות המפעלים אך ברוב המקרים ניתן להפחית באופן משמעותי את העלויות הנ”ל תוך כדי השקעה בפרויקטים על החזר השקעה של עד שלוש שנים!, באמצעות הניסיון הרב שנצבר במגוון תחומים, נוכל להציע וליישם מגוון פתרונות לחיסכון ניכר, תהליך העבודה כולל שלושה שלבים עיקריים :
1. הכרת האתר ואיתור צרכני האנרגיה העיקריים
2. ניתוח טכנו-כלכלי שם החלופות
3. יישום הפתרונות לחיסכוןתחומי ההתמחות העיקריים שלנו הינם:

  • תאורה: איננו סוכנים של שום חברה ולכן נוכל לתת לכם את הפתרון היעיל ביותר עבור ההשקעה הנדרשת, לרוב מדובר בהחזרי השקעה של עד שנתיים תוך שיפור רמת התאורה הקיימת.
  • מערכות חום: השבת חום, קיטור
  • בקרה: באמצעות אפיון בקרה והתקנת אמצעים אלקטרונים, לרוב ניתן ליישם פרויקטים עם החזרי השקעה של עד שנה!
  • משאבות מים: בדיקת נצילות משאבות, שינוי בקרת לחץ והחלפת משאבות לפי הצורך, לרוב ניתן ליישם פרויקטים עם החזר השקעה עד שנתיים!
  • אויר דחוס: בדיקת נצילות מדחסים קיימים, התאמת התשתיות לצריכה נכונה, לרוב ניתן לקבל החזר השקעה עד שנתיים!

שרותים נוספים


הקמת קווי ייצור

הקמת קווי ייצור

  • הכנת מפרט דרישות להבנת הצרכים S.O.W

  • עריכת סקר ספקים וקבלת הצעות מחיר תקציביות

  • המלצות לשיפור וביצוע אינטגרציה בין מערכות להוזלת רכיבי הקו ללא פגיעה באיכות ובאמינות

  • בניית תכנית עבודה GANT וניהול הפרויקט

  • עמידה בלוחות זמנים ומסגרת תקציבית

ייעול קווי ייצור

ייעול קווי ייצור


רשיון עסק

רשיון עסק


אודותינו

א.ש הנדסה לתעשייה מספקת ייעוץ ותכנון להתייעלות בקווי ייצור וחיסכון באנרגיה. תהליך ההתייעלות כולל אפיון מצב קיים, ניתוח הנתונים ומתן מענה טכנולוגי להתייעלות. באמצעות ניסיון מעשי, חשיבה יצירתית והכרות מעמיקה של ספקי ציוד במגוון רחב של תחומים, נוכל לתת את המענה הטוב ביותר עבור ההשקעה הנדרשת!